Chưa phát hiện thương nhân nước ngoài “đạo diễn, thao túng” hồ tiêu Việt Nam

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh trung tâm trồng hồ tiêu trong nước, hiện chưa phát hiện hiện trạng thương nhân nước ngoài “đạo diễn”, “múa tay trong bị”, “thao túng” giá hồ tiêu như tài liệu phản ánh.

Liên quan đến tài liệu thương nhân nước ngoài thao túng phân khúc hồ tiêu Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã yêu cầu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cung cấp danh sách cụ thể các công ty đang bị ảnh hưởng bởi rủi ro trong chuyển nhượng có thương nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, ở văn bản số 38/HTVN-CV ngày 10/8 gửi Bộ Công Thương, VPA cho biết “không có nguồn lực và cũng không thống kê được cụ thể danh sách công ty bị ảnh hưởng và cũng không định rõ khái niệm bị ảnh hưởng là thế nào để thống kê, chưa kể trong quy luật chuyển nhượng, các công ty chẳng thể chia sẻ các tài liệu về đối tác mà mình thường chuyển nhượng”.

Cũng theo văn bản trên của VPA, tài liệu vừa qua là tài liệu trên của VPA, có tính “cảnh báo, chia sẻ giữa các hội viên VPA có nhau”, qua đây cộng hỗ trợ nhau cắt giảm rủi ro trong kinh doanh.

VPA cám ơn sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước nhưng mong muốn sự việc này “nên dừng lại” và “khi nào sự việc nghiêm trọng hơn, khi các công ty Việt Nam thấy cần thiết, chúng tôi sẽ gửi công văn chính thức yêu cầu Nhà nước can thiệp, hỗ trợ”.

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh trung tâm trồng hồ tiêu trong nước, hiện chưa phát hiện hiện trạng thương nhân nước ngoài “đạo diễn”, “múa tay trong bị”, “thao túng” giá hồ tiêu như tài liệu phản ánh.

Bộ Công Thương cho biết, tổng hợp các báo cáo của VPA và Sở Công Thương, Bộ Công Thương cảm thấy chưa đủ cơ sở để kết luận thương nhân nước ngoài đang thao túng phân khúc hồ tiêu Việt Nam.

“Tuy nhiên, Bộ Công Thương sẽ phối hợp có các Sở Công Thương tiếp tục theo dõi sát để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đúng pháp luật cho mặt hàng hồ tiêu nói riêng và các mặt hàng nông sản nhìn chung”, Bộ Công Thương khẳng định.

Trước đây, vào đầu tháng 8, VPA đã đưa ra cảnh báo việc 1 số doanh nhân Trung Quốc đang có các động thái ảnh hưởng đến thương mại hồ tiêu trong nước.

Theo VPA, giá hồ tiêu trong nước đang có thể hiện lên xuống bất thường từ cuối tháng 7 đến nay. Cụ thể ngày 28/7 vừa qua giá tiêu xô loại 500g/l trong buổi sáng đang từ 80.000 đồng/kg vụt tăng lên 86.000 đồng/kg, sau đây đầu giờ chiều lại đột ngột hạ xuống 82.000 đồng/kg. Hiện nay giá vẫn trong hiện trạng trồi sụt bất thường.

Theo phản ánh của 1 số công ty hội viên VPA, có bằng chứng cho thấy có 1 nhóm công ty Trung Quốc đang điều khiển phân khúc hồ tiêu của Việt Nam các ngày này.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *