Chào bán cổ phiếu thành công, Hòa Phát tăng vốn lên hơn 15 nghìn tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã ra mắt thực hiện chào phân phối thành công 252.823.583 cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào vận hành, qua đây chính thức nâng vốn điều lệ tập đoàn lên 15.171 tỷ đồng.

Mức giá chào phân phối là 20.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về từ đợt phát hành này là 5.056 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu HPG đang lưu hành là 1,517 tỷ cổ phiếu.

Mục đích của việc chào phân phối cổ phiếu này là để huy động vốn cho siêu dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất. Ngay sau đây, Hòa Phất đã ra mắt góp thêm 5.000 tỷ đồng vào doanh nghiệp con là CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất, qua đây tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp này từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng, trong đây Hòa Phát góp 14.800 tỷ đồng, tương ứng mật độ 98,67% vốn.

CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất đặt ở khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi để thực hiện Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát. Siêu dự án này sẽ được triển khai theo 2 GĐ có tổng giá thành đầu tư là 40 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 1 có công suất 2 triệu tấn mỗi năm, bao gồm 1 triệu tấn thép thi công và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao (dùng cho sản xuất công nghiệp và không phải là thép thi công). Giai đoạn này chuẩn bị triển khai thi công trong vòng 24 tháng từ tháng 2/2017 và đi vào sản xuất vào đầu năm 2019. Vốn đầu tư chuẩn bị cho GĐ này là dao động 20 nghìn tỷ đồng. Hòa Phát sẽ dùng 10 nghìn tỷ đồng vốn tự có và vay 10 nghìn tỷ đồng từ Vietinbank.

Công suất GĐ 2 của dự án là 2 triệu tấn HRC mỗi năm sau có thời gian triển khai thi công là 24 tháng kể từ tháng 8/2017. Vốn đầu tư chuẩn bị cho GĐ này là 20 nghìn tỷ đồng được tài trợ 1 phần từ vốn huy động được từ phát hành 253 triệu cổ phiếu có giá 20.000 đồng/cổ phiếu mà Tập đoàn vừa phát hành. Phần còn lại là từ nguồn vốn tự có và vay nợ.

Khu kinh tế Dung Quất, nơi đặt dự án tỷ đô của Hòa Phát.

Trong tháng 6 năm nay, Hòa Phát đã ký hợp đồng D&B có Coteccons để thi công dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát – Dung Quất. Theo đây, Coteccons đã bắt đầu làm thi công trong tháng 6. Thời gian thi công là 24 tháng. Chi phí thi công cho cả hai GĐ là 10.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1 chuẩn bị sẽ đi vào vận hành vào đầu năm 2019 còn Giai đoạn 2 sẽ đi vào vận hành trong tháng 8/2019.

Được biết, Nhà máy cán thép thuộc Giai đoạn 1 của Dự án Dung Quất sẽ đi vào vận hành trong quý 3/2018, sớm hơn 6 tháng so có kế hoạch ban đầu. Nhà máy này sẽ tăng công suất thêm 500.000 – 600.000 tấn thép thi công (tăng 25%) và duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm tới. Hiện ở, một số nhà máy GĐ này của doanh nghiệp đã vận hành có gần 100% công suất. Ban đầu, doanh nghiệp sẽ kết hợp mua phôi thép từ Thái Lan và chuyển 1 phần lượng phôi thép từ một số nhà máy GĐ này ở miền Bắc về Dung Quất phục vụ cán thép thi công thành phẩm trước khi Giai đoạn 1 của dự án đi vào vận hành vào đầu năm 2019.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm, doanh thu của Hòa Phát là 21.195 tỷ đồng, tăng 38% so có cộng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.473 tỷ đồng, tăng 14% so có cộng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đã tiêu thụ được 1.013.376 tấn thép thi công, tăng 29,1% so có cộng kỳ. Thị phần thép thi công tăng từ 22,2% năm 2016 lên 24%. Số lượng ống thép tiêu thụ trong 6 tháng alf 273.000 tấn, tăng 29,3% và duy trì thị phần ở mức 26,57%.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *