Bộ trưởng Công Thương yêu cầu báo cáo “lùm xùm” tại Nhiệt điện Thái Bình 2

Liên quan đến việc tổ chức đấu thầu gói thầu chất liệu bảo ôn nhữngh nhiệt ở dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu Tổng cục Năng lượng phải báo cáo về trước ngày 12/8.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian gần đây, 1 số báo đã đăng tải tài liệu liên quan đến việc tổ chức đấu thầu do PVC làm tổng thầu EPC đối có gói thầu chất liệu bảo ôn nhữngh nhiệt ở dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu Tổng cục Năng lượng phối hợp có những đơn vị khẩn trương áp dụng rà soát những vấn đề liên quan đến nội dung báo chí phản ánh; yêu cầu Tổng cục Năng lượng báo cáo trước ngày 12/8/2017.

Phối cảnh nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Theo phản ánh, ngày 11/3/2016, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ra chọn lọc về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu “Vật liệu bảo ôn, nhữngh nhiệt” thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Sau thời gian phân tách hồ sơ đề xuất kỹ thuật, ngày 19/10/2016, Tổ công tác của PVC đã có báo cáo phân tách, trong đây nêu rõ có 3 nhà thầu vượt qua kỹ thuật gồm Liên danh PVEIC – TBDST – TEMEX; Liên danh ENESCO – NAM AN; Liên danh Lilama 69-2 – Lisemco – Lilama.

Vào tháng 10/2016, Tổng giám đốc PVC đã phát hành tờ trình phê duyệt kết quả phân tách hồ sơ đề xuất kỹ thuật có 3 nhà thầu đủ nguyên tắc theo báo cáo của tổ công tác và yêu cầu HĐQT Tổng doanh nghiệp PVC phê duyệt

Tuy nhiên, ngày 28/10/2016, HĐQT Tổng doanh nghiệp PVC lại đưa ra chọn lọc phê duyệt kết quả phân tách hồ sơ đề xuất kỹ thuật chỉ có 2 nhà thầu là Liên danh ENESCO – NAM AN và Liên danh Lilama 69-2 – Lisemco – Lilama. Liên danh PVEIC – TBDST – TEMEX bị loại và được yêu cầu rà soát lại kết quả phân tách hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Ngày 16/11/2016, Tổng giám đốc PVC phát hành báo cáo giải trình ý kiến của HĐQT, trong đây có kiến nghị giữ nguyên kết quả của tổ công tác. Theo đây, liên danh PVEIC – TBDST – TEMEX có đủ tư nhữngh hợp lệ khi tham dự đấu thầu, yêu cầu HĐQT phê duyệt kết quả phân tách có 3 nhà thầu mà tổ công tác đã báo cáo, song HĐQT không chấp nhận.

Trong 1 văn bản báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Hồ Quyết Thắng- Tổng giám đốc Tổng doanh nghiệp Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí (đại diện nhà thầu liên danh PVEIC – TBDST – TEMEX) khẩn thiết nghị lãnh đạo PVN tham khảo, chọn lọc và chỉ đạo người đại diện phần vốn ở PVC, yêu cầu Chủ tịch HĐQT PVC thông qua hồ sơ đề xuất kỹ thuật của liên danh PCEIC-TBDS-TEMEX.

Tuy nhiên từ đây tới nay PVN và PVC không có phản hồi nào về chuyện này.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư dự án. PVC được giao làm nhà thầu dự án này có nhiệm vụ kiến trúc bản vẽ xây dựng, mua sắm hàng hoá, thiết bị vật tư, xây lắp, nghiệm thu, đào tạo và bàn giao hoạt động…

Việc ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận cộng 1 số cá nhân khác ở PVC bị khởi tố, điều tra có nội dung về việc sử dụng số tiền tạm ứng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *