BIDV MetLife triển khai Chương trình “Gửi trọn niềm tin – Bảo An Toàn Diện”

“Gửi trọn niềm tin – Bảo An Toàn diện” là tên gọi Chương trình khuyến mãi mới nhất do BIDV MetLife chính thức triển khai từ 1/8/2017 đến 31/10/2017 có 1 số tiêu chí khuyến mại khác nhau dành cho bạn cá nhân và bạn doanh nghiệp.

Theo chương trình này, đối có mỗi bạn cá nhân tham dự 1 số gói bảo hiểm đều nhận được quà tặng 01 ô cầm tay; bên cạnh đây bạn tham dựi hai gói biện pháp Đầu tư Tăng trưởng và Đầu tư Toàn diện có tổng phí bảo hiểm quy năm từ 20 triệu đến 100 triệu đồng sẽ nhận được 01 vali kéo hoặc 1 số phiếu quà tặng trị giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng để mua sắm ở 1 số trọng điểm thương mại và trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc.

Khách hàng doanh nghiệp có tham dự bảo hiểm có tổng phí bảo hiểm quy năm đạt từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng sẽ nhận được phiếu quà tặng mua hàng trị giá từ 40 triệu đến 80 triệu đồng.

Chi tiết chương trình:

Chương trình “Gửi trọn niềm tin – Bảo An Toàn diện “ diễn ra rộng rãi trên trọn vẹn 190 chi nhánh của ngân hàng BIDV trên toàn quốc

Hình thức:

Quà tặng sẽ được tặng ngay khi phát hành hợp đồng và gửi kèm cùng bộ hợp đồng đến bạn qua doanh nghiệp chuyển phát. BIDV MetLife sẽ đồng thời thông báo cho bạn bằng việc gọi điện hoặc nhắn tin chúc mừng đến số liên hệ mà bạn đã cung cấp cho BIDV MetLife.

Chương trình “Gửi trọn niềm tin – Bảo An Toàn diện” được ứng dụng cho bạn cá nhân tham dự 1 số gói bảo hiểm có Hợp đồng nộp và phát hành trong thời gian khuyến mại, hợp đồng không hủy sau 21 ngày cân nhắc và còn hiệu lực ở thời điểm trao quà, và có định kỳ đâyng phí nửa năm hoặc hàng năm. Trường hợp bạn có nhiều hợp đồng bảo hiểm có cùng 01 người được bảo hiểm, quà tặng sẽ chỉ tính cho hợp đồng có phí quy năm cao nhất. Trường hợp 1 bạn có nhiều hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm và Người được bảo hiểm khác nhau thì phí quy năm không được cùng dồn và hợp đồng bảo hiểm thoả mãn điều kiện nào sẽ nhận được phần quà tương ứng có điều kiện đây.

Đối có Khách hàng doanh nghiệp, Tổng phí bảo hiểm quy năm được tính trên trọn vẹn 1 số hợp đồng được nộp vào trong thời gian khuyến mại và phát hành trước ngày 16/11/2017 có cùng Bên mua bảo hiểm hoặc Bên trả phí bảo hiểm; Hợp đồng không hủy sau 21 ngày cân nhắc và vẫn còn hiệu lực ở thời điểm trao quà; và Hợp đồng có định kỳ đâyng phí nửa năm hoặc hàng năm.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *