Bị phê bình, Ngân hàng Nhà nước khẳng định Bộ Tài chính nhầm lẫn

Bị phê bình vì mật độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, chỉ đạt 5,8%, Ngân hàng Nhà nước cho biết, con số Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn 1 vàih tính. Thực tế, số vốn giải ngân là 56,14%.

Ngày 25/7/2017, Tổ Công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 có 13 bộ, ngành, địa phương được xem là 1 vài đơn vị có mật độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đây có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, số vốn giải ngân đã được xác định là 56,14%

Theo báo cáo ước tính của Bộ Tài chính về mật độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, NHNN mới chỉ đạt 5,8%.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã chuyển lời phê bình của Thủ tướng tới chủ tịch tỉnh, bộ trưởng, thủ trưởng của 13 bộ ngành, địa phương có vốn giải ngân chậm.

Tuy nhiên, ngay ở cuộc họp, theo báo cáo của NHNN và tham khảo của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực ở đã giải ngân của NHNN cho thấy, mật độ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn 1 vàih tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

“Với mật độ giải ngân 56,14% cho thấy NHNN là đơn vị đã tích cực triển khai 1 vài 1 vàih thức đẩy mạnh công đoạn 1 vài dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, NHNN sẽ chắc chắn giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017”, NHNN cho biết.

Theo Bộ Tài chính, có 13 bộ, cơ quan, địa phương có mật độ giải ngân chậm, tính tới ngày 15/6 chỉ đạt dưới 20%. Sau khi được đôn đốc, tình hình giải ngân 1 vài đơn vị này đã có chuyển biến tích cực, 1 số đơn vị đạt trên 20%.

Cụ thể, tính tới ngày 17/7, mật độ giải ngân 1 vài đơn vị này như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (mật độ giải ngân 13,3%), Bộ Ngoại giao (5,1%), Bộ Y tế (16%), Ủy ban Dân tộc (61%), Thông tấn xã Việt Nam (8,5%), Hội Cựu chiến binh Việt Nam (4,5%), Hà Nội (33,4%), Tp.HCM (26%), Đà Nẵng (24,7%), Bình Dương (20,9%), Bình Phước (28,1%), Tây Ninh (22,9%).

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *