A.M.Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ của BIC

Vừa qua, ở Singapore, A.M.Best, tổ chức xếp hạng tín nhiệm danh tiếng địa cầu, đã mở bán kết quả tái định hạng tín nhiệm năm 2017 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

Theo đây, A.M.Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B+ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb, triển vọng nâng hạng là Tích cực.

Theo A.M.Best, kết quả định hạng này phản ánh kết quả vận hành tốt cũng như năng lực vốn hóa dựa trên rủi ro càng ngày càng được tăng cường của BIC. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC cũng tương đối khả quan so có các công ty cộng ngành, độc đáo, mật độ bồi thường được duy trì ở mức hợp lý.

Danh mục đầu tư của BIC cũng được duy trì theo hướng thận trọng, an toàn, đem lại cho BIC nguồn lương ổn định, đâyng góp đáng kể vào kết quả vận hành chung.

Bên cạnh đây, sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng mẹ BIDV trong việc phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới, nền móng bạn hay cổ đông lớn thứ 2 FairFax Asia Limited trong công tác phát triển sản phẩm mới và đầu tư cũng là các nhân tố quan trọng tạo nên các kết quả kinh doanh tốt của BIC.

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết: “Kết quả tái định hạng tín nhiệm từ A.M.Best đã tiếp tục khẳng định các kết quả tích cực trong vận hành kinh doanh của BIC, bởi việc duy trì kết quả định hạng tín nhiệm cũng không phải là 1 nhiệm vụ tiện dụng đối có mỗi công ty bảo hiểm. Để duy trì kết quả xếp hạng cũng như tăng hạng, các công ty bảo hiểm phải duy trì, nâng cao biên khả năng chi trả, tăng vốn chủ có hàng năm, trong khi sức ép từ phía các cổ đông về việc chia cổ tức cao là rất lớn. Trong thời gian tới, BIC sẽ tiếp tục tập trung vào việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát các giá thành vận hành, giá thành bồi thường và tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu, phấn đấu nâng cao mức định hạng ngay trong năm 2018”.

Để có tài liệu cập nhật về kết quả định hạng của BIC, vui lòng truy cập website chính thức của A.M.Best ở địa chỉ: www.ambest.com.

Tìm hiểu thêm https://canhotheedge.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *