54 tỉnh thành thu ngân sách cao hơn cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2017, không kể số thu từ tiền sử dụng đất thì có 11 địa phương đạt trên 52% và có 54 địa phương thu cao hơn so có cộng kỳ năm 2016.
Ảnh: Internet

Báo cáo tại hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Tài chính sáng nay (5/7), Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, đến hết tháng 6/2017, tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so có cộng kỳ 2016.

Trong đây, thu nội địa đạt 45,6% dự toán, tăng 12,4%, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu phân phối vốn cổ phần có nhà nước, thì đạt 45,5% dự toán, tăng 10,5% so có cộng kỳ năm 2016, căn bản sát có tăng trưởng kinh tế.

Do ảnh hưởng bởi gặp khó trong vận hành sản xuất-xây dựng nên công đoạn 1 số lĩnh vực như thủy điện, khai khoáng, sản xuất rắp ráp xe 4 phân phốih, hotline di động, chế biến thực phẩm… đạt thấp so có đề nghị.

Tuy nhiên, thu từ dầu thô đạt 60,1% dự toán, tăng 15,6% so có cộng kỳ năm 2016, do giá dầu tăng cao hơn dự toán, bình quân tăng 54,6 USD/thùng, cao hơn 4,6 USD/thùng.

Ngoài ra, thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 49,2% dự toán, tăng 22,2% so có cộng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ vận hành xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) nêu trên, thu ngân sách trung ương ước đạt 41,5% dự toán; thu ngân sách địa phương 54% dự toán, trong đây có 45 địa phương thu đạt từ 48% dự toán trở lên, không kể tiền sử dụng đất thì có 11 địa phương đạt trên 52%; 54 địa phương thu cao hơn so có cộng kỳ năm 2016.

Và vẫn còn 18 địa phương thu chưa chắc chắn công đoạn dự toán và 9 địa phương thu đạt thấp so có cộng kỳ, chủ yếu do 1 số ngành sản xuất công nghiệp có đâyng góp số thu lớn cho ngân sách như khai khoáng, thủy điện, sản xuất, lắp ráp xe 4 phân phốih, sản xuất hotline di động, sản xuất, chế biến thực phẩm, tăng trưởng thấp, thậm chí giảm so có cộng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2017, tổng chi NSNN ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so có cộng kỳ năm 2016.

Căn hộ D’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu đem lại 1 trải nghiệm mới mẻ về sự thịnh vượng và tiên tiến thông qua các chi tiết kiến trúc và đặt ra các nguyên tắc mới về kiến trúc và BĐS ở Thảo Điền. Dự án D’Edge Thảo Điền này là toàn bộ các gì khách hàng cần cho 1 nét chấm phá trong phong cách. Tìm hiểu ngay https://canhotheedge.com/gia-ban-va-phuong-thuc-thanh-toan-du-an-can-ho-dedge-thao-dien/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/du-an-can-ho-the-edge-capitaland-thao-dien-quan-2/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *